hizmetler

 

CUBIS olarak hizmetlerimizi altı ana başlık altında topladık. Yönetimini üstlendiğimiz projenin ihtiyacına göre tek bir hizmet kalemi sunabildiğimiz gibi aynı zamanda tüm hizmetlerimizi tek bir amaç etrafında entegre olarak da değerlendirebiliyoruz.

 

strateji

CUBIS; kurum, marka ve koleksiyonerlerin sanat faaliyetleriyle nasıl bir alana hitap etmeleri ve bu konuda nasıl ilerlemeleri gerektiğini belirler. Bu doğrultuda sanatsal alana uygun projelerle eşleştirme yapar. Belirlenen strateji kapsamında çok yönlü bir proje geliştirir. Sanat stratejisi müşteriye özel olarak belirlenir ve projede istenilen hedefe planlanan zamanda ulaşılır. Belirlenen sanatsal strateji aynı zamanda marka ya da kurumun iletişim dili olarak da kabul edilir. 


 

konsept geliştirme

CUBIS, her sanatsal etkinliğin belirli bir konsept içerisinde ilerlemesi gerektiğine inanır. Bu nedenle de oluşturacağı sanatsaj strateji içinde özgün bir konsept yaratır. Konsept ve sanatsal strateji sonsuzluk işareti gibidir. İç içe ve birlikte ilerleyen bu süreçler projenin ana hattını oluşturur. 


 

tasarım ve sanatsal seçimler

CUBIS, müşterisi için gerekli her detayı tasarlar ve projeyi tüm detaylarıyla birlikte büyütür. Tasarladığı ve yer aldığı projelerde eser seçimi, kürasyon ve tasarımı da üstlenir. Müşteri adına seçimleri yapar, süreçleri takip eder ve her aşamayı detaylı bir şekilde paylaşır. Eserlerin belirlenmesi bu aşamada kaydedilirken ilgili sanatçılar, sanat ve zanaat atölyeleri netleştirilir. Eserlere dair koleksiyonu bütünleyecek tasarım objelerinin temini, tasarımı ve üretiminde de aynı özen sergilenir. CUBIS Sanat Birimi tasarım ve sanatsal seçimler sırasında aktif rol oynar; fonksiyonu, anlam ve organizasyonu ile mekanın ruhuyla örtüşen ortamlar yaratır. 


 

tedarik ve organizasyon

Tedarik ve organizasyon süreci CUBIS’in Sanat ve Müşteri İlişkileri Birimlerinin yönetimindedir. Projede kullanılacak eserlerin tedarik sürecinde ulusal ve uluslararası sanatçılar, sanat-zanaat-tasarım atölyeleri ile işbirliği içinde çalışır, proaktif bir yaklaşım izler. Gerekli organizasyonel yapı içerisinde müşteriyi bilgilendirir, talepleri eksiksiz olarak hedeflenen zamanda gerçekleştirir.


 

teslimat ve kurulum

Projeyi oluşturan eserlerin teslimat ve kurulumuna dair çerçeveleme, kasalama, nakliye, asılım, sergileme gibi tamamlayıcı hizmetleri üstlenir. Projenin kapsamına uygun şekilde sanat ortamının ulusal ve uluslararası en saygın firmalarıyla işbirliği içinde çalışılır. 


 

sanatsal etkinlikler

CUBIS’in projelendirdiği ve üstlendiği sanatsal etkinlikler; küratör ve sanatçı konuşmaları, sanat yürüyüşleri, sanat yayınları, performans ve sergiler gibi farklı alanlarda çeşitlilik gösterir.

Bu bağlamda STKlar, kamu ve akademik birimlerle farklı işbirliklerinin içinde yer alır.